Avtomobillarni sotish tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom